Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Låt naturbetesmarkerna bli en resurs i produktionen

Filmen visar på möjligheter att använda dina betesmarker på ett sätt som gynnar både god produktion och biologisk mångfald.

Naturbetesmarker ger oss en hel rad viktiga ekosystemtjänster

Djuren behövs för naturbetesmarkerna, och naturbetesmarkerna kan vara en resurs för djurhållaren

Mjölkraskvigor fungerar bra på lågavkastande naturbetesmarker

Dikor kan gå kvar på betet långt in på hösten

Se till att få ut betesdjuren tidigt på försommaren

Olika djurslag höjer avkastningen

Dela gärna betesmarken i fållor

Hästar är en slumrande resurs för bete av naturbetesmarker

Får är bra på att äta sly

Får på bete Foto: Jesper Eggersten

Får på bete Foto:Jesper Eggertsen

Berätta mer om dina naturbetesmarker

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben