Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

2015-02-23

De vilda pollinatörerna lyfter vitklöverfröskörden

En bra insektspollinering är avgörande vid klöverfröodling. Antalet vilda pollinatörer har minskat i slättbygderna under senare år, vilket påverkar skördarna negativt.  Hans Eriksson, klöverfröodlare utanför Sala, verkar däremot ha lyckats vända trenden på sin gård. Årets vitklöverfröskörd gav rekordhöga 600 kg rensat och certifierat frö per hektar.

Stenhumlan är en art som gynnas av kantzoner med olika klöversorter. Foto Sören Eriksson

Att förlänga det blommande fönstret

Strategiskt placerade fält med honungsört förstärker de lokala vildsamhällena. Foto Sören Eriksson

Strategisk sådd av honungsört

2014 gav rekordskörd av vitklöverfrö

Vitklöver i full blom. Fältet gav senare över 600 kg rensat frö. Foto. Hans Ericsson.

Kommande åtgärder

Se möjligheterna

Målet är ökade hektarskördar

Blåvingar, här en puktörneblåvinge, gynnas av ökad mängd blommor på gården. Läs mer om fjärilar på www.jordbruksverket.se/fjarilar Foto Martin Sjödahl

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben