Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Åkerrenar ger husrum för nyttodjur

Åkerren

Åker- och vägrenar fungerar som spridningsvägar för många växter och djur. Ofta finns här en artrik örtflora som skapar goda förutsättningar för pollinerande insekter som bin och humlor. Foto: Lisa Karlsson

Vad är en åkerren?

Här bor insekterna på vintern

Jordlöpare

Jordlöpare är ett marklevandenyttodjur som äter insekter och spindlar ute i åkermarken. Eftersom jordlöpare övervintrar utanför åkern där ingen jordbearbetning sker är åkerrenen en viktig reträtt- och övervintringsplats. Foto: Louis Vimarlund

Skydd för rapphöns och sånglärka

två rapphöns

Rapphönan trivs i slättbygder, men kräver tillgång på födosöksplatser och skydd för sin överlevnad.Rapphönor placerar ofta sitt bo i den högre vegetationen i åkerrenen.Foto: Peter Schmidt

Viktigt med solstrålar

Tid för slåtter i slutet av sommaren

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben