Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Vårda kulturhistoriska landskapselement och gynna biologisk mångfald

Så här kommer du igång

Klicka på bilderna för att få veta mer om varje landskapselement och hur du vårdar dem.

allé

Bevara alléer

Brukningsvägar

Brukningsvägar

Odlingsrösen

Odlingsrösen

Småvatten

Småvatten

Solitärträd

Solitärträd

Stenmurar

Stenmurar

Åkerholmar

Åkerholmar

Åkerrenar

Åkerrenar

Öppna diken

Öppna diken

Skötsel

Skyddade av biotopskyddet

Fråga oss via webben