Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Skinnbaggar

Bärfisen angriper fjärilslarven med sugsnabeln.

Bärfisen angriper fjärilslarven med sugsnabeln. Foto: M. Wilhelm

Skinn på vingarna

Näbbskinnbaggen är ofta mönstrad i svart, brunt och vitt.

Näbbskinnbaggen är ofta mönstrad i svart, brunt och vitt. Foto: Anders Lindström

Gillar små insekter och kvalster


Rovskinnbaggarna och näbbskinnbaggarna är nyttodjur som lever av små insekter, ägg och kvalster. Bland de välkända bärfisarna finns arter som lever av fjärilslarver.

Skinnbaggarna finns där deras bytesdjur finns, i lövträd, buskar och örter. De flesta arter övervintrar som vuxna på skyddade platser under bark, gräs eller löv. Äggen läggs på våren, ibland i en växt. En del skinnbaggar övervintrar som ägg under bark. De unga skinnbaggarna, nymferna, kan likna en bladlus men de rör sig snabbare och har inga ryggrör. Nymferna ömsar hud fem gånger och blir mer och mer lika den vuxna skinnbaggen. I de senare nymfstadierna syns anlag till vingar. Det finns inget puppstadium.

Stor nytta i fruktodlingen


Rovskinnbaggarna och näbbskinnbaggarna hör till de viktigaste nyttodjuren i frukt- och bärodlingar. Det beror på att det finns många arter och på att de dessutom är talrika. De övervintrar som vuxna och börjar jaga skadedjur direkt på våren, till och med på skadedjurens vintervärdar.

De äter många olika sorter skadedjur, till exempel bladlöss, trips, kvalster, fjärilslarver och skalbaggslarver. Vissa skinnbaggar är specialiserade på fruktträdsspinnkvalstret och lägger ägg i deras äggkolonier. En vuxen hona kan äta 3 000 spinnkvalster under sin levnadstid. Skinnbaggarna spelar en stor roll för bekämpningen av fruktträdsspinnkvalstret.

Både vuxna och nymfer lever som rovdjur under hela sommaren. Tillsammans med spindlarna är näbbskinnbaggarna de nyttodjur som dyker upp först på våren och stannar längst på hösten.

Den unga skinnbaggen saknar vingar.

Den unga skinnbaggen saknar vingar. Foto: K. Hall

Näbbskinnbaggarna lägger många ägg, upp till 200 per hona. Ju mer mat de hittar tidigt på säsongen, till exempel vinterägg eller tidiga bladlöss, desto fler ägg lägger de.

Jordgubbsstinkflyna orsakar knöliga jordgubbar när den sticker och suger i karten, men de är också nyttodjur eftersom de äter andra små insekter.

Du kan hjälpa skinnbaggarna

Invänta bekämpningströskeln

Alternativa bytesdjur

Sätt ut skinnbaggar

Kan sättas ut tidigt

Skinnbaggen har just dödat en mjöllus.

Skinnbagge som just har dödat en mjöllus. Foto: Biolab

Mer information om de nyttodjur som är godkända för utsättning hittar du i Biologiska växtskyddsmedel i växthuslänk till annan webbplats.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben