Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Rovkvalster

Rovkvalstret suger ut ett spinnkvalster.

Rovkvalstret suger ut ett spinnkvalster. Foto: K. Hall

Hungriga små spindeldjur


Rovkvalster är små spindeldjur med åtta ben. Ofta är de 0,3–1 millimeter långa, men det finns även större arter. Rovkvalstren är oftast gul- eller rödbruna och lite genomskinliga. De har långa ben som gör att de snabbt kan hinna ifatt sina bytesdjur.
Dvalhona av växthusspinnkvalster till vänster och rovkvalster till höger.

Växthusspinnkvalster t.v. och rovkvalster t.h. Foto: Biolab

En del rovkvalster kan förväxlas med dvalhonor av växthusspinnkvalstret, som är ett skadedjur. De har samma färg och storlek, men rovkvalstren har droppformad kropp och längre ben jämfört med spinnkvalstren. Se bilden här intill.

Förökar sig snabbt

Äter växtskadegörare

Effektiva som biologisk bekämpning

Rovkvalster, både specialiserade och allätare, används för biologisk bekämpning under kontrollerade förhållanden, till exempel i växthus. I vissa fall är kvalstren så effektiva att de kan ersätta kemisk bekämpning. Flera odlare sätter också ut rovkvalster i jordgubbsodlingar på friland för att bekämpa jordgubbskvalster.
Rovkvalstret suger ut ett spinnkvalsterägg.

Rovkvalster suger ut ett spinnkvalsterägg. Foto: K. Hall

Du kan hjälpa rovkvalstren

Var försiktig med kemiska insektsmedel

Övervintringsplats

Mat på våren

Sätt ut rovkvalster

Jagar i jorden och bland bladen

Rovkvalstren kryper själva ur påsen.

Rovkvalstren kryper själva ut ur påsen. Foto: C. Winter

Sätt ut rovkvalstren i tid


De specialiserade rovkvalstren, till exempel spinnrovkvalstret, kan bara leva på vissa bytesdjur. De svälter ihjäl om de sätts ut i en odling med för få eller inga bytesdjur. Här gäller det att du observerar plantorna noga så att skadedjuren upptäcks i ett tidigt skede.

Du kan också beställa leveranser för flera veckor i rad för att vara säker på att ha spinnrovkvalstren på plats innan angreppet av växthusspinnkvalster blir för stort. Duscha gärna plantorna innan du sätter ut rovkvalstren. Fukten gynnar både äggläggningen och äggens kläckning, samtidigt som spinnkvalstren förökar sig långsammare.

Mer information om de nyttodjur som är godkända för utsättning hittar du i Biologiska växtskyddsmedel i växthuslänk till annan webbplats.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben