Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Parasitsteklar

Parasitstekeln kan lägga flera hundra ägg.

Parasitstekeln kan lägga flera hundra ägg. Foto: K. Hall

Många olika arter


Det finns tusentals olika arter av parasitsteklar bara i Sverige. Parasitsteklarna kan vara mycket små eller väldigt stora, 0,2–40 millimeter, men arterna i odlingslandskapet är mindre än 15 millimeter långa. Ofta är de helt svarta eller svarta med röd bakkropp och ljusa ben. Gruppen äkta parasitsteklar känns igen på att de har långa antenner och speciella vingmärken.

Dödar offret långsamt


Parasitsteklarnas biologi, och sättet som de parasiterar på värddjuret, varierar mycket. För de parasitsteklar som finns i lantbruk och trädgårdsodling går parasiteringen till så här. Den fullbildade parasitstekeln letar, med hjälp av sina långa antenner, upp ett passande värddjur. Hon lägger sedan ägg med ett tunt äggläggningsrör som utgår från bakkroppen. Med få undantag läggs äggen inuti värddjurets kropp. Äggen kläcks och larverna börjar äta av värddjuret inifrån.

Parasitstekellarven äter först mest fettvävnad, så att värddjuret lever vidare så länge som möjligt. När larven är nästan fullbildad äter den upp livsviktiga organ och värddjuret dör. Därefter förpuppas parasitstekellarven i eller bredvid värddjuret.

Ett eller flera ägg i värddjuret


De flesta parasitsteklar lägger bara ett ägg per värddjur, men det finns arter som lägger över 100 ägg i samma larv. Parasitstekelns generationscykel är anpassad till värddjurets. Tiden från ägg till fullbildad insekt varierar därför mellan en vecka och ett år.
Parasitstekeln lägger ägg i en bladlus.

Parasitstekel lägger ägg i bladlus. Foto: M. Wilhelm

De vuxna parasitsteklarna lever på pollen, nektar och honungsdagg. En hona lägger ägg i allt från några enstaka till hundra värddjur. Honorna lever några veckor, medan hanarna bara lever några dagar.

Parasitsteklar övervintrar oftast som larver inuti värddjuren. Det förekommer att fullbildade honor övervintrar, men hanarna övervintrar inte.

Alla insekter kan drabbas

Flera arter angriper rapsbaggen

Du kan hjälpa parasitsteklarna

Mat på våren

Parasitsteklar söker efter rapsbaggelarver.

Parasitsteklar söker efter rapsbaggelarver. Foto: M. Sandström

Blommande remsor

Plöjningsfri odling

Sätt ut parasitsteklar

Bekämpa mjöllöss

...bladlöss och minerarflugor

Parasiterade bladlöss sväller upp till bladlusmumier.

Parasiterade bladlöss sväller upp till bladlusmumier. Foto: M. Wilhelm

Det finns också parasitsteklar mot minerarflugor. En av dem, Diglyphus isaea, är en så kallad ektoparasit. Den dödar först fluglarven och lägger sedan sina ägg bredvid. Parasitstekellarverna äter då på värddjuret utifrån.

För att lyckas med biologisk bekämpning måste du känna till hur parasitstekelns och värddjurets aktivitet påverkas av temperatur, ljus och luftfuktighet. Mjöllusparasiten slutar till exempel att lägga ägg när temperaturen sjunker under 12° C.

Mer information om de nyttodjur som är godkända för utsättning hittar du i Biologiska växtskyddsmedel i växthuslänk till annan webbplats.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben