Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Jordlöpare

Jordlöparen är en långbent och snabb jägare.

Jordlöparen är en långbent och snabb jägare. Foto: L. Vimarlund

Snabba jägare


Jordlöparna är skalbaggar och det finns många olika arter. Storleken varierar från mindre än 10 millimeter till över 30 millimeter. Kroppen är avlång till formen, benen är långa och starka. De stora täckvingarna på bakkroppen är bruna eller svarta och mer eller mindre glänsande. Vingarna kan ha en struktur som är räfflad eller vackert skulpterad med rader av prickar.

Som namnet antyder är jordlöparna bra på att springa. De håller sig helst på marken där de jagar andra insekter. När de inte är på jakt gömmer de sig i jorden eller under en sten. Jordlöparna har utvecklats till bra löpare och är sämre på att flyga. En del arter flyger inte alls.

Övervintrar utanför åkern


Jordlöparna övervintrar antingen som fullvuxna i torra håligheter och torr förna eller som larver i jorden. Oftast lever de bara ett år. Oavsett om de övervintrar som vuxna eller larver måste de hinna äta sig feta innan vintern kommer, annars överlever de inte.
Jordlöparen klättrar även i grödorna.

Jordlöpare klättrar även i grödorna. Foto: L. Vimarlund

En stor del av sina liv lever alltså jordlöparna utanför de stora åkrarna som jordbearbetas årligen. Genom att erbjuda övervintringsplatser i närheten kan jordlöparna ta sig in i fälten redan i början på sommaren. Det är då dessa rovdjur behövs som mest.

En hungrig allätare


Jordlöparna är rörliga och de kräver mycket mat. De äter framförallt små djur, till exempel insekter och spindlar men även små maskar och sniglar. De äter helst levande men också redan döda bytesdjur.

De större arterna är mer utpräglade rovdjur medan de mindre även äter en del från växtriket. I sällsynta fall kan jordlöpare göra skada på odlade grödor, till exempel jordgubbar. Undersökningar i fält visar att allätande skalbaggar, som jordlöpare, även bidrar till att minska mängden ogräsfrön i marken.

Marklevande nyttodjur har dokumenterad betydelse i spannmålsodlingen, det visar försök där nyttodjuren stängdes ute med barriärer. Där marklevande nyttodjur hade fri tillgång till plantorna fanns färre havrebladlöss. Forskarna beräknade att skördeförlusterna på grund av havrebladlössen minskade med 50 procent.

Behövs i fältet tidigt


Jordlöparna rör sig snabbt och över stora ytor. Därför kan de förflytta sig långt in i fälten relativt snabbt. Trots det kan en så kallad skalbaggsås behövas i stora fält för att jordlöparna ska få ett försprång gentemot skadeinsekterna. Där kan jordlöparna övervintra och så fort skadedjuren dyker upp så börjar även jordlöparen röra sig i samma område på jakt efter byten.

Även fåglar, till exempel rapphöns och fasaner, har glädje av att vi gynnar skalbaggarna i odlingslandskapet eftersom de också gärna livnär sig på just insekter i fältkanter.

Jordlöparen har kraftiga käkar.

Jordlöparen har kraftiga käkar. Foto: A. Engström, Kryp i naturen

Du kan hjälpa jordlöparna


Mindre intensiv jordbearbetning, till exempel plöjningsfri odling, ökar chansen för jordlöparna att övervintra i fält och att finnas på plats när vårens grödor spirar.

Övervintringsplats


Genom att anlägga skalbaggsåsar i fälten ger du jordlöparna mat och möjlighet att övervintra där:
  • Lägg två plogtiltor mot varandra så att det bildas en upphöjd jordbank.
  • Så tuvbildande gräs och högväxande örter.
  • Putsa åsen 1—2 gånger första året.
  • Lägg åsen mellan fält eller ute i fältet, helst längs långsidan.
I Storbritannien kallas skalbaggsåsen för beetle bank och där betalas stöd för denna åtgärd. I Sverige har obesprutade zoner uppmuntrats på olika sätt för att öka den biologiska mångfalden.

Obesprutade zoner


Genom att lämna obesprutade ytor längs med fältkanterna gynnar du jordlöparna:
  • De får en yta att vistas på utan att bli utsatta för insektsmedel.
  • De får mer ogräsfrön och andra insekter att äta.
  • Mer mat ger jordlöparhonorna större möjligheter att bygga upp fettreserverna inför vintern och de lägger fler ägg.
I skalbaggsåsen kan jordlöparen övervintra.

I skalbaggsåsen kan jordlöparen övervintra. Foto: P. Haldén

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben