Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Dyngbaggar

Dyngbaggarna är ofta svarta, de största kan bli 3 centimeter. Foto: Krister Hall

Dyngbaggarna är ofta svarta, de största kan bli 3 centimeter. Foto: Krister Hall

Lever av gödsel

Dyngbagge i gödsel. Foto: Mats Willhelm

Dyngbaggarna lever av gödsel och påskyndar nedbrytningen. Foto: Mats Willhelm

Vuxna behöver färsk gödsel

Påskyndar nedbrytningen

Larv av dyngbagge. Foto: Krister Hall

Dyngbaggens larver kan skadas av avmaskningsmedel. Foto: Krister Hall

Du kan hjälpa dyngbaggarna

Släpp ut djuren tidigt

Sambete gynnar dyngbaggen

Var försiktig med avmaskningsmedel

Ko på sandfläck i betesmarken.

Kala fläckar med sandjord gynnar dyngbaggarna. Foto: Magnus Stenmark

Sandiga fläckar är bra

Sätt ut

Fråga oss via webben