Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Demonstrationsgården Lilla Böslid i Halland

Försöksgården Lilla Böslid

Försöksgården Lilla Böslid. Gården har en storlek på ungefär 110 hektar. Foto: Erik Ekre

Holkvägg

Holkvägg på Lilla Böslid. Foto: John Strand

Våtmarker och olika holkar

En damm

Damm i trädgården i Lilla Böslid. Foto: Erik Ekre

Integrerad skyddszon

Integrerad skyddszon på Lilla Böslid. Foto: John Strand

Hjälper skalbaggar

En skylt som visar vägen till skalbaggsåsen

Foto: Sara Bergström-Nilsson

Skalbaggsåsen på Lilla Böslid

Skalbaggsåsen på Lilla Böslid. Foto: Sara Bergström-Nilsson

Ett nästan fullt bibatteri

Bibatteriet är nästan fullt. Foto: Sara Bergström-Nilsson

Fråga oss via webben