Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Demonstrationsgården Klostergården i Östergötland

Klostergården.

Klostergården utanför Linköping.

Ekar. Foto: Jenny Henriksson

Betesmark med ekar.

Betesmark och åkermark med kyrka vid horisonten.

Sprutfria kantzoner.

Bisamhälle.
Perserklöver, solros och honungsört. Foto: Jenny Henriksson

Perserklöver, solros och honungsört är attraktiva ettåriga pollen- och nektarväxter.

Odlingsröse. Foto: Jenny Henriksson

Foto: Jenny Henriksson

Lärkrutor i fält.
Skalbaggsås. Foto: Jenny Henriksson

Jenny Henriksson

Remsa av hampa.
Fråga oss via webben