Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Demonstrationsgårdarna Glyttinge och Kaga

Niclas står på en åker, i ett blommade fält.

Niclas Malm sköter lantbruksdriften på Hushållningssällskapets försöksgårdar i Östergötland. Foto: Jenny Henriksson, Jordbruksverket.

Vill rädda sånglärkan

Niclas står framför en fyrkantig ruta i åkern.

Under de senaste 35 åren har 3 av 4 sånglärkor försvunnit från de Svenska åkermarkerna. Genom att anlägga lärkrutor, små osådda rutor i höstvetet skapar Niclas födosöksplater där sånglärkan kan hitta den mat som deras ungar behöver för att överleva. Även arter som till exempel tofsvipa, sädesärla och stenskvätta har glädje av lärkrutorna.

Sått örter i kanterna

Blommande fält.

Niclas Malm har valt att göra insatser för ökad biologisk mångfald på marginalmarker som är svåra att bruka i ett rationellt jordbruk.

Blå blommor på kanten av en åker.

Kaga, fältkant med blommande cikoria.

Vill gynna bin och pollinerare

Bamburör som är upphängd i en bunt på en ladugårdsvägg.

Ett ”bibatteri” till solitära bin på Glyttinge.

Halmbal utplacerad på åker.

Halm är viktig för många nyttodjur som jordlöpare, blomflugor och humlor. Gamla halmbalar kan därmed gynna både den biologiska kontrollen och pollineringen. Därför har Niclas lagt ut en halmbal på åkern.

Spågad stock med borrade hål där bin kan krypa in.

Nybyggt bibatteri med syfte att skapa boplatser till solitärbin.

Du kan göra mycket själv

Houngsört och en humla.

För att få blomning redan under insåningsåret har Niclas blandat in honungsört i den i fleråriga örtblandningen. Honungsörten ger en lång sammanhängande intensiv blomning under 4-6 veckor och ger stora mängder pollen och nektar åt humlor och bin.

Fågelholkar är viktigt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben