Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Demonstrationsgården Annelövs boställe i Skåne

Växtodling på gården

Bengt Hellerström

Bengt Hellerström försöker på olika sätt öka den biologiska mångfalden på sin gård. Foto: Britta Lundström, Jordbruksverket

Vill gynna bin och andra pollinerare

Ett litet hus för solitärbin.

För att skapa boplatser för solitärbin har Bengt placerat ut bon för solitärbin i gårdsmiljön. Foto: Lena Friberg

Tre vindkraftverk på gården

Fyller på med nya fröer på våren

Hjälper skalbaggar

En skalbaggsås med gräs och cikoria.

Skalbaggsås med gräs och cikoria. Foto: Lena Friberg

Plantering med nyponrosor

En rad med nyponbuskar binder ihop skalbaggsåsen med gårdscentrum. Foto: Lena Friberg

Se en film om att anlägga en skalbaggsås

Lär dig hur du anlägger en skalbaggsås. I filmen ovan får du veta hur du kan dra nytta av spindlar och andra insekter för att hålla efter bladlössangrepp.

Skydd för fåglarna.

En lähäck. I häcken av nyponbuskar hittar småfåglar föda och skydd.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben