Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Demonstrationsgården Västeräng i Västmanland

Fält med vårraps

Vårraps är en av de grödor man odlar på Västeräng som gynnas av insektpollinering.

Grannar som samarbetar

Utmaning att hitta fröer

Fågelskådare

Humlorna på gården

Insådda honungsört

På Västeräng sår man in stora arealer med honungsört för att förstärka blomning i landskapet och på så sätt gynna pollinerarna.

Bilder från Ransta. Mångfald på slättens regionala projektledare Jenny Henriksson har gjort en pollineringsåtgärdsplan för gårdarna i Ransta.

Jenny Henriksson, Jordbruksverket, har gjort en åtgärdsplan för pollinering för gårdarna i Ransta.

Fråga oss via webben