Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Skogsnätfjäril- liten glidflygare

Skogsnätfjärilen har likt alla nätfjärilar ett tydligt nätmönster på vingarnas ovansida. Foto: Petter Haldén.

Skogsnätfjärilen har likt alla nätfjärilar ett tydligt nätmönster på vingarnas ovansida. Foto: Petter Haldén.

Skogsnätfjäril. Foto: Johan Wallander.

Skogsnätfjäril. Foto: Johan Wallander.

Gillar soliga och blomrika bryn

Liknande arter

Hotas av brist på blomrika miljöer

Skogsnätfjärilen saknar svarta prickar på vingarna. Foto: J. Wallander

Skogsnätfjärilen saknar svarta prickar på vingarna. Foto: J. Wallander

Du kan hjälpa skogsnätfjärilen

I betesmarker och randzoner

I gårdsmiljön

Skogsnätfjärilen påträffas ofta på blomrika ängar och betesmarker i skogsbygd. Foto: Petter Haldén.

Skogsnätfjärilen påträffas ofta på blomrika ängar och betesmarker i skogsbygd. Foto: Petter Haldén.

Fråga oss via webben