Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Bastardsvärmare – vackra men giftiga

Den sexfläckiga bastardsvärmaren är ensam om att ha sex röda fläckar på framvingen. Foto: Martin Sjödahl

Den sexfläckiga bastardsvärmaren är ensam om att ha sex röda fläckar på framvingen. Foto: Martin Sjödahl

Den mindre bastardsvärmaren är mindre och har rundare, mer genomskinliga vingar än den bredbrämade. Foto: Gabriel Tjernberg

Mindre bastardsvärmare. Foto: G Tjernberg

Lägger ägg i klöverrika gräsmarker

Uppskjutet puppstadium

Larv av bredbrämad bastardsvärmare. Foto: M Sjödahl

Larv av bredbrämad bastardsvärmare. Foto: M Sjödahl

Liknande arter

Hotade och rödlistade

Du kan hjälpa bastardsvärmaren

På åkern

I betsmarker och randzoner

I gårdsmiljön

En bredbrämad bastardsvärmare på perserklöver. Vingarna är längre, mörkare och spetsigare än hos den mindre bastardsvärmaren. Foto: Johan Wallander

En bredbrämad bastardsvärmare på perserklöver. Vingarna är längre, mörkare och spetsigare än hos den mindre bastardsvärmaren. Foto: Johan Wallander

Fråga oss via webben