Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

LärKvitter – en app till din mobil

Lär dig mer om våra mest typiska fåglar i odlingslandskapet med hjälp av LärKvitter.

Du får även tips om vad du kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för respektive fågel på dina marker.

Bilder hjälper dig att känna igen de olika fåglarna. Du kan också lyssna på hur de olika fåglarna låter.

Du kan också se om fågelarten ökar eller minskar i Sverige.

Fråga oss via webben