Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Fåglar i odlingslandskapet – LärKvitter

Välkommen att träffa våra mest typiska fåglar i odlingslandskapet. Här kan du ta reda på vilka fåglar du ser eller hör på dina marker. Klicka på den fågel som du vill lära dig mer om. Här får du också tips om vad du kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för respektive fågel.
Brun kärrhök

Brun kärrhök

Buskskvätta

Buskskvätta

Enkelbeckasin

Enkelbeckasin

Fasan

Fasan

Gråsparv

Gråsparv

Gräshoppsångare

Gräshoppsångare

Grönfink

Grönfink

Gulsparv

Gulsparv

Gulärla

Gulärla

Hornuggla

Hornuggla

Hussvala

Hussvala

Hämpling

Hämpling

Kattuggla

Kattuggla

Kornknarr

Kornknarr

Kornsparv

Kornsparv

Kärrsångare

Kärrsångare

Ladusvala

Ladusvala

Näktergal

Näktergal

Ormvråk

Ormvråk

Ortolansparv

Ortolansparv

Pilfink

Pilfink

Rapphöna

Rapphöna

Röd glada

Röd glada

Stare

Stare

Steglits

Steglits

Stenskvätta

Stenskvätta

Storspov

Storspov

Sånglärka

Sånglärka

Sädesärla

Sädesärla

Tofsvipa

Tofsvipa

Tornfalk

Tornfalk

Tornseglare

Tornseglare

Törnskata

Törnskata

Törnsångare

Törnsångare

Vaktel

Vaktel

Vit stork

Vit stork

Ängshök

Ängshök

Ängspiplärka

Ängspiplärka

Ärtsångare

Ärtsångare

Svensk fågeltaxering håller koll på bestånden

Du kan rapportera dina fågelfynd via Artportalen

Många av våra jordbruksfåglar är rödlistade