Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Gynna mångfalden på ekologiska fokusarealer

Humla i klöver. Foto: Mats Wilhelm

Humla i klöver. Foto: Mats Wilhelm

Utnyttja dina ekologiska fokusarealer så att du gynnar pollinerare, nyttodjur, fåglar och vilt. Här kommer några tips om enkla åtgärder för att öka mångfaldseffekten av de sex godkända formerna av ekologiska fokusarealer (EFA). Tänk på att ekologiska fokusarealer inte kan ligga på mark med miljöersättning.

Rådjur vid kanten på en träda. Foto: Anders Åberg

Rådjur vid kanten på en träda. Foto: Anders Åberg

Så klöver och örter i trädan

Humla på hanblomma av salix. Foto: Nils-Erik Nordh

Humla på hanblomma av salix. Foto: Nils-Erik Nordh

Gynna mångfald i salixodling

Låt kvävefixerande grödor blomma

Fältkant/skalbaggsås med bland annat cikoria mellan två skiften. Foto: Lena Friberg

Fältkant/skalbaggsås med bland annat cikoria mellan två skiften. Foto: Lena Friberg

Flerårig och blomrik obrukad fältkant  med rödklöver och gul sötväppling.. Foto: Petter Halden

Flerårig och blomrik obrukad fältkant. Foto: Petter Halden

Så klöver i obrukade fältkanter

Klöver i vallinsådd

Erbjud mat och skydd med mellangrödor

Låt trädan blomma

Fråga oss via webben