Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Gynna mångfalden på ekologiska fokusarealer

Humla i klöver. Foto: Mats Wilhelm

Humla i klöver. Foto: Mats Wilhelm

Utnyttja dina ekologiska fokusarealer så att du gynnar pollinerare, nyttodjur, fåglar och vilt. Här kommer några tips om enkla åtgärder för att öka mångfaldseffekten av de fem godkända formerna av ekologiska fokusarealer (EFA). Tänk på att ekologiska fokusarealer inte kan ligga på mark med miljöersättning.

Rådjur vid kanten av en salixodling. Foto: Nils-Erik Nordh

Rådjur vid kanten av en salixodling. Foto: Nils-Erik Nordh

Så klöver och örter i trädan

Humla på hanblomma av salix. Foto: Nils-Erik Nordh

Humla på hanblomma av salix. Foto: Nils-Erik Nordh

Gynna mångfald i salixodling

Låt kvävefixerande grödor blomma

Humla i raps. Foto: Louis Vimarlund

Humla i raps. Foto: Louis Vimarlund

Så klöver i obrukade fältkanter

Klöver i vallinsådd

Fältkant/skalbaggsås med bland annat cikoria mellan två skiften. Foto: Lena Friberg

Fältkant/skalbaggsås med bland annat cikoria mellan två skiften. Foto: Lena Friberg