Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Hållbart nyttjande av svenska husdjursraser

Forskningsresultat, publikationer och artiklar

Namn

Forskare vid Stockholms universitet har analyserat Svenska Kennelklubbens stamboksdata från mitten av 1900-talet fram till nu och upptäckt att inaveln i genomsnitt har fördubblats i de svenska hundraserna, trots att det inom de flesta av dem finns tillräckligt många individer för att undvika inavel. Forskarna drar slutsatsen att fokus i avelsarbetet inte tycks ha legat på att behålla den genetiska variationen, trots att Jordbruksverket har klassat tio av de tolv hundraserna som viktiga att bevara.länk till annan webbplats

Rödkullan i nutid och mot framtid. På uppdrag av Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg, med medel från Redinska stiftelsen, har rådgivare Ylva Belin utifrån tillgängliga data, bland annat från Jordbruksverket, gjort en analys av rasen Rödkulla i nuläget samt lämnat en del förslag inför framtiden. Detta arbete är en del i den svenska handlingsplanen – Bevara, nyttja och utveckla – handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010-2020.länk till annan webbplats

Assessing the risk status of livestock breeds: a multi-indicator method applied to 178 French local breeds belonging to ten speciesPDF

Gamle danske husdyrracer genomer - racernes oprindelse og slægtskablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genomic management of animal genetic diversity , editor Kor Oldenbroek –

Boken är främst tänkt för studenter på masternivå och doktorander samt forskare som arbetar med avelsarbete i små populationer och bevarandeprogram för hotade husdjursraser. Den är utgiven med stöd av NordGen och European Regional Focal Point och är utgiven av Wageningen Academic Publishers.

Vägar framåt – En behovskartläggning av fäbodbruket i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genetisk mångfald hos tamfår – mer kunskap på gennivå om svenska lantrasfår

Fråga oss via webben