Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Regler för hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för hänsyn till natur- och kulturmiljöer i jordbruket. Reglerna finns för att skydda livsmiljön för jordbrukslandskapets vilda djur och växter. De är även till för att kulturlämningar ska bevaras.

Spara landskapselement

Biotopskydd ger extra skydd

Vissa åtgärder är förbjudna

Länsstyrelsen kan medge undantag

Att ta jordbruksmark ur produktion

Fråga oss via webben