Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Regler för hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Spara landskapselement

Biotopskydd ger extra skydd

Vissa åtgärder är förbjudna

Länsstyrelsen kan medge undantag

Att ta jordbruksmark ur produktion

Fråga oss via webben