Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ekologisk spannmålsodling

Viktigt att du har en bra växtföljd

Vall är ett bra inslag i växtföljden

Gödsla tillräckligt och vid rätt tidpunkt

Art- och sortval

Bättre skörd med samodling

Sjukdomar och skadegörare

Ogräs i ekologisk spannmål

Ogräsharva eller radhacka, eller både och?

Fråga oss via webben