Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ekologisk odling av ensilagemajs

Erfarenheten av ekologisk majsodling i Sverige är fortfarande liten men fler och fler ekologiska mjölkproducenter börjar odla ensilagemajs. På sikt kan även odling av ekologisk kärnmajs bli aktuell. I stor utsträckning bygger råden till dig som odlar majs på försöksresultat och strategier från Danmark, men nya svenska försök har startats upp. En redovisning av ett svenskt projekt finns i högerkolumnen.

Majs behöver varma jordar för att växa bra

Falsk såbädd, harvning och radhackning

Flamning med gasol kan användas mot ogräs

Odling på drill

Ogräs, fåglar och vilt kan orsaka problem i majsodlingen

Fråga oss via webben