Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka

Inrätta en samordningsfunktion

  • främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel
  • bidra till utbyte av erfarenheter och dialog mellan berörda aktörer inom området ekologisk produktion och konsumtion.
  • utreda marknadens funktionssätt, identifiera flaskhalsar i produktionsledet och
  • verka för kunskapsuppbyggnad i form av forskning innovation och rådgivning
Fråga oss via webben