Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Rådgivning inom ekologisk produktion

För dig som är producent

Kurser för rådgivare

Informationsmaterial

Jordbruksverkets regionala verksamhet

Kontaktperson per ämnesområde och region

Ämne

Kontaktperson

Särskild kompetens

Telefon

Växtodling

biologisk mångfald, spannmål, ogräs, växtnäring

036-15 89 32

Växtodling

Katarina Holstmark (Skara)

potatis, oljeväxter, spannmål, växtskydd

036-15 81 12

Trädgård

grönsaker, friland och växthus

070-812 51 33

Trädgård

växtskydd, trädgård och bär

036-15 85 15

grönsaker, friland och frukt

samordnare ekologisk produktion

040-41 52 87

DjurhållningDan-Axel Danielsson (Skara)
Fråga oss via webben