Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Import och export av ekologiska produkter

Eko-märkningen gäller i hela EU

Produkter från länder utanför EU

1. Import från länder med likvärdiga regler

2. Import av varor kontrollerade av listade kontrollorgan

Förberedelser du behöver göra innan import

1. Du behöver registrera dig

2. Du behöver ett kontrollintyg

Kort sammanfattning av stegen vid import av andra jordbruksprodukter än är livsmedel

  1. Kontrollorgan eller kontrollmyndighet i tredjeland upprättar ett kontrollintyg i TRACES NT, efter att en importör eller exportör har initierat det.
  2. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten verifierar i det elektroniska kontrollintyget och skriver ut det, stämplar och signerar det.
  3. Godset lämnar exportlandet åtföljt av kontrollintyget i pappersform. Samma kontrollintyg finns också registrerat i TRACES NT, med ett identiskt COI-nummer.
  4. Godset kommer till Sverige.
  5. Importören eller speditören meddelar Jordbruksverket om importen samt skickar det fysiska kontrolintyget till en gränskontrollstation.
  6. Jordbruksverket verifierar eller avfärdar sändningen i TRACES NT och på det fysiska kontrollintyg som medföljer godset.
  7. Godset kommer till förste mottagare.
  8. Förste mottagare verifierar i TRACES NT, samt signerar och eventuellt stämplar det fysiska kontrollintyget.

Beredning och uppdelning i flera partier

Andra regler

Utökad importkontroll av vissa produkter

Exportera ekologiska produkter till länder utanför EU