Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Foder i ekologisk nötköttsproduktion

Bäst ekonomi och uthållighet med mycket vallfoder

Sköt om klövern i vallen

Riktvärden för energiinnehåll och utvecklingsstadium för vallen och olika nötdjuren

Djurslag

Energiinnehåll och utvecklingsstadium

Dikor (icke lakterande):

8-9,5 MJ/kg ts, vall skördat där gräsen är i ax

Kvigor, stutar, och dikor i laktation:

10-10,5 MJ/kg ts, vall skördat där gräsen är i axgång

Tjurar och kalvar:

10,5-11,5 MJ/kg ts, vall skördat där gräsen är i begynnande axgång

Utfodra kraftfoder vid behov

Satsa på betet!

Fråga oss via webben