Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Ekologiska fjäderfän

Den här sidan beskriver de villkor som gäller för ekologisk djurhållning enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Information om ersättningar för ekologisk produktion inom landsbygdsprogrammet finns på våra sidor om Stöd. I nationella riktlinjer för ekologisk produktion hittar du både beskrivningar av reglerna och exempel på hur du kan tillämpa dem.

Det tar tid att ställa om till ekologisk produktion

Djuren ska födas upp på ekologiskt odlat foder

Egenproducerat foder

Foderråvaror och fodertillsatser

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Foder från första årets omställning

Foder från mark som odlats ekologiskt minst 12 månader

Du ska i första hand ta in ekologiskt uppfödda djur

Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov

Särskilda byggnadsbestämmelser för fjäderfä

Djuren ska ha möjlighet att vistas ute

Dina djur på markerna får inte bli för många

Förebyggande hälsovård

Efter varje omgång fjäderfä ska du tömma byggnaderna

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Fråga oss via webben