Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Greppa Näringen erbjuder klimatrådgivning

Greppa Näringen erbjuder klimatrådgivning till lantbrukare. I rådgivningen ligger fokus på att minska jordbrukets klimatpåverkan särskilt avseende lustgas och metan, men även koldioxid från energi- och drivmedelsanvändning samt odling av mulljordar.

Greppa Näringen ger verktygen för att odla långsiktigt och hållbart. Det finns också ett omfattande paket av rådgivning till gårdar med djurproduktion ifråga om utfodring, till exempel grovfoderproduktion. Om man genomför åtgärderna som lyfts fram i Greppa Näringen på gården minskar både gårdens klimatpåverkan och förlusterna av växtnäring till havet.

Du hittar mer information om rådgivning och klimat på Greppa Näringens webbplats.

Mer information

Kontakt