Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Vård och omsorg ger möjlighet till tillväxt och utveckling

Det här är Grön omsorg


I dag definieras Grön omsorg som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd. Då menas i första hand de människor som på olika sätt berörs av socialtjänstlagen. Landets kommuner, landsting och kriminalvården är vanligtvis köpare av Grön omsorg.

Det finns lika många sätt att bedriva omsorgsverksamhet som det finns gårdar. Varje gård är unik med sin gårdsmiljö, produktion, djur, aktiviteter, ambition och drivkraft hos landsbygdsföretagaren. En del tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbetstempo eller kvalitet.

Det finns också gårdar där omsorgstagarna har kapacitet att gå över till vanligt arbete men där färdigheterna behöver tränas. En gemensam förutsättning är dock att Grön omsorg drivs på ett jord- eller skogsbruk där landsbygdsföretagaren kombinerar omsorgen i form av anpassade sysslor på gården utifrån varje omsorgstagares individuella behov.

Meningsfull sysselsättning med Grön omsorg. Foto: Mikael Nyander

Foto: Mikael Nyander

Goda resultat med Grön omsorg


Erfarenhet och utvärderingar från Sverige och Norge visar att den tydliga dag- och säsongsrytmen, utrymmet på gården och den fysiska aktiviteten med gårdens sysslor ger omsorgstagaren en känsla av meningsfullhet. Djurskötsel är en viktig kontakt där man känner sig behövd och får ta ansvar. Samarbetet på gården ger social träning. Att vistas på landsbygden bland djur och natur ger lugn och trygghet samt att förmågan till inlärning ökar liksom känslan av att vara till nytta.

Omsorgsverksamhet med många möjligheter


På gården kombinerar man anpassade aktiviteter med omsorgsverksamhet. Möjligheterna med Grön omsorg är många, för både landsbygdsföretagare och slutkund. Vissa hyr ut en del av sin gård med till exempel lokaler, djur och växthus, där kommunen driver sin egen omsorgsverksamhet med egen personal. Andra driver Grön omsorg på entreprenad på gården och har då också omsorgsansvar med egen personal. Privata vårdbolag är en växande kundgrupp där samarbete med gårdarna erbjuder nya möjligheter.

Bakgrund

Projektet Grön Arena

Du kan söka stöd i landsbygdsprogrammet

Vill du veta mer?

Mötesplats för företagare