Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Bilagor till landsbygdsprogrammet 2014-2020

1.Bilagor som visar kalkyler, schabloner och villkor

2. Förhandsutvärdering 

3. Kontroll av miljöersättningar

4. Möjliga kombinationer av insatser för arealbaserade ersättningar respektive djurvälfärdsersättningar

5. Programtext för ersättning för extra djuromsorg för suggor

6. Referenser till SWOT

7. Urvalskriterier

8. Utvärderingsplan

9. Åtgärder kopplade till definition av landsbygdsområde

10. Övergångsåtgärder