Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Referensgrupper för nationell handlingsplan

Referensgrupp Växt och miljö

Organisation

Representant

Mejl

Betodlarna

Anders Lindkvist

förnamn.efternamn@betodlarna.se

Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag

Sophie Helander

förnamn.efternamn@gmail.se

Ekologiska lantbrukarna

Maria Dirke

förnamn.efternamn@ekolantbruk.se

Energigas

Ellenor Grundfelt

förnamn.efternamn@energigas.se

Havs- och vattenmyndigheten

Josefin Walldén

förnamn.efternamn@havochvatten.se

Hushållningssällskapet

Frida Carlsson

förnamn.efternamn@hushallningssallskapet.se

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Anders Hartman

förnamn.efternamn@jti.se

Kemikalieinspektionen

Peter Bergkvist

förnamn.efternamn@kemi.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Eva Anflo

förnamn.efternamn@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Kjell Ivarsson

förnamn.efternamn@lrf.se

LRF Mjölk

Lisa Edhe

förnamn.efternamn@lrf.se

Länsstyrelserna

Gudrun Edh

förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Kristina Nigell

förnamn.nigellrichter@lansstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Marianne Ekberg

förnamn.efternamn@naturvardsverket.se

Odling i balans

Helena Elmquist

förnamn.efternamn@odlingibalans.com

Riksantikvarieämbetet

Alexander Gill

förnamn.efternamn@raa.se

Salixodlarna

Anders Jansson

förnamn.efternamn@salixodlarna.se

Skogsstyrelsen

Anders Frisk

förnamn.efternamn@skogsstyrelsen.se

Spannmålsodlarna

Per Sandberg

ordf@spmo.se

Stiftelsen Lantbruksforskning

Kjell Malmlöf

förnamn.efternamn@lantbruksforskning.se

Svebio

Sofia Backéus

förnamn.efternamn@svebio.se

Sveriges Biodlares Riksförbund

Lars Hellander

förnamn.efternamn@biodlarna.se

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Anneli Kihlstrand 

förnamn@svenskraps.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Cecilia Sundberg

förnamn.efternamn@slu.se

Världsnaturfonden WWF

Jan Wärnbäck

förnamn.efternamn@www.se

Referensgrupp Skapa jobb och attraktivitet

Organisation

Representant

Mejl

Ekoturismföreningen

Per Jiborn

förnamn@naturensbasta.se

Eldrimner

Bodil Cornell

förnamn@eldrimner.com

Hushållningssällskapet

Mattias Grapenfelt

förnamn.efternamn@hushallningssallskapet.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Sofia Lindblad

förnamn.efternamn@lrf.se

Livsmedelsföretagen

Fredrik Torehammar

förnamn.efternamn@li.se

Livsmedelsverket

Anna-Karin Quetel

förnamn.efternamn@livsmedelsverket.se

Länsstyrelserna

Anders Meijer 

förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Eva Rolander

förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Organic Sweden

Inger Källander

förnamn.efternamn@ekolantbruk.se

Riksantikvarieämbetet

Leif Gren

förnamn.efternamn@raa.se

Sametinget

Lars-Ove Sjajn

förnamn.efternamn@sametinget.se

Svenska musterier

Malena Borgström

förnamn.efternamn@kiviksmusteri.se

Svenska vinodlare

Staffan Lake

förnamn_efternamn@hotmail.com

Sveriges lantbruksuniversitet

Richard Ferguson

förnamn.efternamn@slu.se

Tillväxtverket

Erika Rosander

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Visit Sweden

Charlotta Barnden Uddén

förnamn.efternamnefternamn@visitsweden.com

Visista

Sara Sundquist

s.efternamn@v

Referensgrupp Djur

Organisation

Representant

Mejl

Gimrarna

Åsa Lindqvist

faochfolk@telia.com

HushållningssällskapetHästnäringens nationella stiftelse

Karolina Thorell

förnamn.efternamn@nshorse.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Lennart Nilsson

förnamn.efternamn@lrf.se

LRF Häst

Erica Lindberg

förnamn.efternamn@lrf.se

LRF Konsult

Erland Hedin

förnamn.efternamn@lrfkonsult.se

Länsstyrelserna

Ulrika Lundberg

förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna

Annelie Carlsson

förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Rådgivningsbolaget

Lina Hidås

förnamn.efternamn@gardochdjurhalsan.se

Svensk fågel

Lotta Waldenstedt

förnamn.efternamn@svenskafagel.se

Svenska fåravelsförbundet

Magnus Jönsson

förnamn@ostrasallerup.se

Svenska hästavelsförbundet

Kåre Gustafsson

ordforande@nordsvensken.org

Svenska köttföretagen AB

There Strand

förnamn.efternamn@kottforetagen.se

Svenska ägg

Åsa Odelros

förnamn.efternamn@svenskaagg.se

Sveriges Biodlares Riksförbund

Sture Käll

förnamn.efternamn@telia.com

Sveriges grisföretagare

Margareta Åberg

förnamn.efternamn@lrf.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Sylvia Persson

förnamn.efternamn@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Magnus Ljung

förnam.efternamn@omv.slu.se

Sveriges nötköttsproducenter

Carina Johansson

kansli@notkottsproducenter.se

Växa Sverige

Agneta Schultzberg

förnamn.efternamn@vxa.se

Referensgrupp Lantrasföreningar

Organisation

Representant

Mejl

Avelsföreningen för svenska ardennerhästen

Lennart Gustavsson

ardenner.lg@gmail.com

Föreningen allmogegeten

Camilla Söderstjerna

ordforande@allmogegeten.se

Föreningen allmogekon

Krister Kortebäck

allmogekon@swipnet.se

Föreningen för svensk lågland

Cecilia Stende

slbkor@yahoo.se

Föreningen gotlandskaninen

Frida Hardenberg

förnamn.efternamn@hotmail.com

Föreningen gutefåret

Börje Ingvarsson

förnamn.efternamn@gutefar.se

Föreningen landtsvinet

Elin Rynger

förnamn.efternamn@vasteras.se

Föreningen nordsvenska hästen

Kåre Gustafsson

ordforande@nordsvensken.org

Föreningen svenska allmogefår

Anita Johansson-Ullberg

ordforande@allmogefar.se

Föreningen äldre boskap

Ronny Olsson

förnamn@kackel.se

Gutefårakademin

Björn Hjernquist

04984895248@telia.com

Jämtlands läns semin och bockavelsförening

Tor Norrman

förnamn@bymejeriet.se

NordBi

Per Ideström

ideper@telia.com

Representant för fäbodbrukarna

Kristian Olofsson

ordforande@fabod.nu

Ryaklubben

Annika Wahreus

förnamn.efternamn@spray.se

Svensk fjällrasavel

Robert Eklundh

nilsesihyttan@telia.com

Svenska finullsföreningen

Karin Skogh

förnamn@ateljelammet.se

Svenska lanthönsklubben

Mikael Olsson

mikael@kackel.se

Svenska russavelsföreningen

Kristina Ahlström

ordforande@gotlandsruss.se

Sveriges rödkulleförening 

Elizabeth Rydström

förnamn.efternamn@gmail.com