Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Referensgrupper för nationell handlingsplan

Referensgrupp Växt och miljö

Organisation

Betodlarna

Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag

Ekologiska lantbrukarna

Energigas

Havs- och vattenmyndigheten

Hushållningssällskapet

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Kemikalieinspektionen

Lantbrukarnas Riksförbund

LRF Mjölk

Länsstyrelserna

Naturvårdsverket

Odling i balans

Riksantikvarieämbetet

Salixodlarna

Skogsstyrelsen

Spannmålsodlarna

Stiftelsen Lantbruksforskning

Svebio

Sveriges Biodlares Riksförbund

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Sveriges lantbruksuniversitet

Världsnaturfonden WWF

Referensgrupp Skapa jobb och attraktivitet – insatser inom mat, dryck, besöksnäring och andra branscher på landsbygden

Organisation

Ekoturismföreningen

Eldrimner

Hushållningssällskapet

Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsverket

Länsstyrelserna

Organic Sweden

Riksantikvarieämbetet

Sametinget

Svenska musterier

Svenska vinodlare

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Visit Sweden

Visista

Referensgrupp Djur

Organisation

Gimrarna

Hushållningssällskapet

Hästnäringens nationella stiftelse

Lantbrukarnas Riksförbund

LRF Häst

LRF Konsult

Länsstyrelserna

Rådgivningsbolaget

Svensk fågel

Svenska fåravelsförbundet

Svenska hästavelsförbundet

Svenska köttföretagen AB

Svenska ägg

Sveriges Biodlares Riksförbund

Sveriges grisföretagare

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges nötköttsproducenter

Växa Sverige

Referensgrupp Lantrasföreningar

Organisation

Avelsföreningen för svenska ardennerhästen

Föreningen allmogegeten

Föreningen allmogekon

Föreningen för svensk lågland

Föreningen gotlandskaninen

Föreningen gutefåret

Föreningen landtsvinet

Föreningen nordsvenska hästen

Föreningen svenska allmogefår

Föreningen äldre boskap

Gutefårakademin

Jämtlands läns semin och bockavelsförening

NordBi

Representant för fäbodbrukarna

Ryaklubben

Svensk fjällrasavel

Svenska finullsföreningen

Svenska lanthönsklubben

Svenska russavelsföreningen

Sveriges rödkulleförening 

Fråga oss via webben