Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Uppföljning av programmen

Projektbank för de tre programmen

Blogg om hur programmen går

Uppföljning av vad pengarna går till i olika stöd

Statistik om projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet

Åtgärd

Budget, miljoner kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, miljoner kronor

Utbetalade stöd, miljoner kronor

Kompetensutveckling

1 051

325

563

157

Rådgivning

564

105

279

31

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring

2 314

1 552

1 255

704

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat

506

282

110

41

Förädlingsstöd

124

138

60

29

Miljöinvesteringar

450

662

127

45

Startstöd

136

262

66

37

Investeringsstöd för jobb på landsbygden

368

348

190

69

Service, infrastruktur och
attraktiv landsbygd

888

801

374

148

Bredband

4 250

461

3 150

415

Skogens miljövärden

99

655

45

10

Lantrasföreningar

21

49

12

4

Innovationsstöd

441

230

150

15

Samarbete

845

150

301

22

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

1 179

696

488

82

Totalt

13 235

6 716

7 169

1 809

Statistik om projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, tusen kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, tusen kronor

Utbetalade stöd, tusen kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldigheten

16 000

2

6 893

0

Investeringar inom fiske

8 000

51

4 219

966

Nya tekniska lösningar inom fiske

40 000

8

15 949

500

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

8 000

14

7 944

2 207

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

30 400

3

26 025

5 166

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

40 000

13

34 681

3 341

Bevarandeprojekt för skyddade områden

16 980

2

5 770

1 503

System för tilldelning av fiskemöjligheter

8 000

1

4 132

0

Diversifiering inom fiske

4 000

6

3 525

130

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

32 000

11

15 363

240

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

3 200

1

3 099

1 697

Partnerskap mellan forskare och fiskare

4 000

1

3 978

0

Utveckling av produkter och processer inom fiske

6 400

1

4 669

0

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

17 600

4

14 414

738

Innovationsprojekt inom vattenbruk

48 000

10

46 410

2 815

Produktiva investeringar i vattenbruk

20 000

34

19 391

6 235

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

16 000

12

15 823

2 467

Kommunal planering av vattenbruk

12 000

1

307

0

Miljöinvesteringar i vattenbruk

20 000

18

19 797

6 731

Djurs hälsa och välbefinnande

8 000

2

5 273

0

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

8 800

5

8 786

340

Datainsamling

229 988

8

51 186

484

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

80 000

28

19 022

2 044

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter

166 022

20

125 314

0

Bilda producent- eller branschorganisationer

4 000

2

414

314

Produktions- och saluföringsplaner

8 000

17

1 038

448

Saluföringsåtgärder

8 000

19

5 831

1 144

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

53 600

59

54 403

5 826

Skydd av havsmiljön

37 700

3

2 872

0

Öka kunskapen om havsmiljön

12 028

1

12 028

0

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

110 400

72

50 743

9 771

Totalt

1 077 118

429

589 299

55 107

Statistik om regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Stöd inom regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Åtgärd

Budget, tusen kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, tusen kronor

Utbetalade stöd, tusen kronor

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier - regionalfonden

135 005

75

44 314

10 666

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier - socialfonden

132 400

36

36 435

3 712

Totalt

267 405

111

80 749

14 378

Jordbrukarstöd inom landsbygdsprogrammet

Statistik om miljöersättningar i landsbygdsprogrammet

Ansökningar om utbetalning av miljöersättningar 2017

Miljöersättningar

Antal ansökningar

Areal, hektar

Betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden, ungefärliga uppgifter

24 250

405 000

Fäbodar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

204

15 071

Restaurering av betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

1 011

6 691

Minskat kväveläckage - fånggröda, programperiod 2014-2020


26 400

Minskat kväveläckage - vårbearbetning, programperiod 2014-2020


20 145

Minskat kväveläckage - fånggröda och vårbearbetning på samma yta, programperiod 2014-2020


41 946

Minskat kväveläckage totalt, programperiod 2014-2020

3 072

130 438

Minskat kväveläckage, programperiod 2007-2013

149

3 858

Skyddszoner, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

3 477

11 451

Vallodling, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

9 617

233 856

Skötsel av våtmarker och dammar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

807

3 605

Skötsel av våtmarker, programperiod 2007-2013

408

1 596

Skötsel av våtmarker och småvatten, programperiod 2000-2006

917

3 377

Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten, programperiod 1996-1999

238

953

Hotade husdjursraser, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

846

Uppgift saknas

Statistik om ersättning för ekologisk produktion

Ansökningar om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion, omställning till ekologisk produktion och kretsloppsanpassad produktion 2017

Ersättningar

Antal ansökningar

Hektar

Ersättning för ekologisk produktion, ansökt areal för åtagande, 2015-2017

5 260

386 387

Ersättning för ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

3 674

118 677

Ersättning för ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

3 494

-

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, ansökt areal för åtagande, 2016-2017

1 266

59 822

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

983

23 992

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

444

-

Miljöersättning för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, areal för åtagande, programperiod 2007-2013

602

25 029

Statistik om djurvälfärdsersättningar

Ansökningar om utbetalning av djurvälfärdsersättningar 2017

Djurvälfärdsersättningar, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Djurenheter

Extra djuromsorg för får

2 182

23 981

Extra djuromsorg för suggor (inklusive några få åtaganden ingångna under tidigare programperiod)

461

56 873

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

2 255

211 648

Statistik om kompensationsstöd

Ansökningar om utbetalning av kompensationsstöd 2017

Kompensationsstöd, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Hektar (ha)

Växtodlingsgröda


338 483

Grovfodergröda


814 130

Extensiv gröda


448

Totalt

25 667

1 153 062

Uppföljning av programmen 2007-2013

EU finansierar uppföljning av programmen

Fråga oss via webben