Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Uppföljning av programmen

Projektbank för de tre programmen

Statistik om projekt och företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Ansökningar om stöd i landsbygdsprogrammet - projekt- och företagsstöd

Åtgärd

Antal ansökningar

 

Beslut för bifall, avslag, avvisning och avskrivning

Beviljade

ansökningar

 

Beviljade
pengar, miljoner kronor

Kompetensutveckling

619

504

267

499

Rådgivning

146

101

85

231

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

3 651

2 017

1 252

1 020

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat

799

342

177

60

Förädlingsstöd

378

198

106

48

Miljöinvesteringar

963

661

524

93

Startstöd

691

436

195

49

Investeringsstöd för jobb på landsbygden

1 111

583

220

123

Service, infrastruktur och
attraktiv landsbygd

1 582

1 071

559

245

Bredband

1 370

1 016

446

2 996

Skogens miljövärden

1 202

503

316

27

Lantrasföreningar

53

50

42

10

Innovationsstöd

389

325

187

96

Samarbete

393

251

85

231

Lokalt ledd utveckling

1 251

514

354

367

Totalt

14 598

8 572

4 815

6 096

Ansökningar om utbetalningar i landsbygdsprogrammet – projekt och företagsstöd

Åtgärd

Antal ansökningar

Beslutade ansökningar

Beviljade ansökningar

Beviljade pengar miljoner kronor

Kompetensutveckling

158

65

65

71

Rådgivning

97

44

43

8

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring

1 103

902

833

435

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat

110

85

79

21

Förädlingsstöd

80

52

48

15

Miljöinvesteringar

328

239

227

25

Startstöd

198

172

162

24

Investeringsstöd för jobb på landsbygden

168

100

88

29

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd

524

412

383

72

Bredband

394

294

279

266

Skogens miljövärden

88

25

25

2

Lantrasföreningar

26

19

19

3

Innovationsstöd

103

92

80

9

Samarbete

37

22

21

8

Lokalt ledd utveckling

456

315

295

57

Totalt

3 870

2 838

2 647

1 045

Statistik om stöd i havs- och fiskeriprogrammet

Ansökningar om stöd i havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Antal ansökningar

Beslut för bifall, avslag, avvisning och avskrivning

Beviljade ansökningar

Beviljade pengar, tusen kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar-anpassning till landningsskyldigheten

2

0

0

0

Investeringar inom fiske

70

45

31

2 243

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

1

1

0

0

Nya tekniska lösningar inom fiske

12

5

2

2 603

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

22

22

14

7 944

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

4

4

3

26 025

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

32

19

8

13 529

Bevarandeprojekt för skyddade områden

3

1

1

4 970

System för tilldelning av fiskemöjligheter

2

2

1

4 132

Diversifiering inom fiske

21

13

5

3 493

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar-förbättrad infrastruktur

17

5

5

4306

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

44

30

1

3 099

Partnerskap mellan forskare och fiskare

2

1

0

0

Utveckling av produkter och processer inom fiske

8

8

1

4 669

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

6

6

4

14 414

Innovationsprojekt inom vattenbruk

33

23

8

28 599

Produktiva investeringar i vattenbruk

86

50

34

19 391

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

33

20

12

15 823

Kommunal planering av vattenbruk

3

1

0

0

Miljöinvesteringar i vattenbruk

68

32

12

11 447

Djurs hälsa och välbefinnande

6

4

1

2 626

Kompetensutveckling och informationsinsatser

13

13

5

8 786

Datainsamling

20

5

5

49 031

Kontroll och tillsyn av fiske-stöd till privata aktörer

42

17

15

7 230

Kontroll och tillsyn av fiske-stöd till ansvarsmyndigheter

25

5

0

0

Driftskostnader

4

4

4

4 124

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

87

31

26

14 312

Samarbetsprojekt

11

6

6

2 119

Bilda producent- eller branschorganisationer

4

4

2

414

Produktions- och saluföringsplaner

27

24

16

913

Saluföringsåtgärder

20

16

13

4 012

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

120

53

44

45 997

Skydd av havsmiljön

5

3

1

580

Öka kunskapen om havsmiljön

1

0

0

0

Totalt

854

473

280

306 831

Ansökningar om utbetalningar i havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Antal ärenden

Utbetalt (inkl. förskott), tusen kronor

Investeringar inom fiske

1

74

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

3

657

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

1

5 000

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - Förbättrad infrastruktur

1

240

Produktiva investeringar i vattenbruk

4

1 950

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

1

384

Miljöinvesteringar i vattenbruk

1

1 349

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

1

35

Driftskostnader

3

1 400

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

9

2 199

Bilda producent- eller branschorganisationer

2

224

Produktions- och saluföringsplaner

7

211

Saluföringsåtgärder

2

147

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

2

428

Totalt

38

14 298

Statistik om lokalt ledd utveckling i alla 4 fonder


Ansökningar om stöd – projekt i lokalt ledd utveckling

Fond

Antal ansökningar

Beslut för bifall, avslag, avvisning och avskrivning

Beviljade ansökningar

Beviljade pengar miljoner kronor

Landsbygdsfonden

1 196

478

321

232

Havs- och fiskerifonden

98

37

32

16

Regionalfonden

128

69

50

32

Socialfonden

58

26

12

8

Totalt

1 480

610

415

288

Ansökningar om utbetalning - projekt i lokalt ledd utveckling

Fond

Antal ansökningar

Beslut för bifall,
avslag, avvisning och avskrivning

Beviljade ansökningar

Beviljade pengar miljoner kronor

Landsbygdsfonden

368

259

239

31

Havs- och fiskerifonden

18

15

14

3

Regionalfonden

53

37

36

4

Socialfonden

11

7

7

1

Totalt

450

318

296

39

Jordbrukarstöd inom landsbygdsprogrammet

Statistik om miljöersättningar i landsbygdsprogrammet

Ansökningar om utbetalning av miljöersättningar 2016

Miljöersättningar

Antal ansökningar

Hektar eller djurenheter

(ha, DE)

Betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020

25 156

393 051

Betesmarker och slåtterängar, programperiod 2007-2013

2 622

40 745

Fäbodar, programperiod 2014-2020

204

15 071

Restaurering av betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020

1 011

6 691

Minskat kväveläckage, programperiod 2014-2020

2 947

82 873

Minskat kväveläckage, programperiod 2007-2013

397

10 599

Skyddszoner, programperiod 2014-2020

3 180

10 435

Skyddszoner, programperiod 2007-2013

78

646

Vallodling, programperiod 2014-2020

8 774

206 467

Vallodling, programperiod 2007-2013

1 873

41 371

Skötsel av våtmarker och dammar, programperiod 2014-2020

807

3 605

Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten, programperiod 1996-1999

324

1 788

Skötsel av våtmarker och småvatten, programperiod 2000-2006

807

3 693

Skötsel av våtmarker, programperiod 2007-2013

503

2 491

Hotade husdjursraser, programperiod 2014-2020

607

uppgift saknas

Hotade husdjursraser, programperiod 2007-2013

209

uppgift saknas

Statistik om ersättning för ekologisk produktion

Ansökningar om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion, omställning till ekologisk produktion och kretsloppsanpassad produktion 2016

Ersättningar

Antal ansökningar

Hektar eller djurenheter (ha, DE)

Ersättning för ekologisk produktion, växt, programperiod 2014-2020

3 194

313 162 ha

Ersättning för ekologisk produktion, djur, programperiod 2014-2020

4 450

128 399 DE

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, växt, programperiod 2014-2020

930

54 881 ha

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, djur, programperiod 2014-2020

1 543

20 345 ha

Miljöersättning för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, programperiod 2007-2013

1 418

619 010 ha

Statistik om djurvälfärdsersättningar

Ansökningar om utbetalning av djurvälfärdsersättningar 2016

Djurvälfärdsersättningar

Antal ansökningar

Djurenheter

Extra djuromsorg för får, programperiod 2014-2020

1 788

21 690

Extra djuromsorg för suggor, programperiod 2014-2020

10

999

Extra djuromsorg för suggor, programperiod 2007-2013

455

57 741

Utökad klövhälsovård för mjölkkor, programperiod 2014-2020

2 087

194 101

Statistik om kompensationsstöd

Ansökningar om utbetalning av kompensationsstöd

Kompensationsstöd

Antal ansökningar

Hektar (ha)

Kompensationsstöd,
programperiod 2014-2020

26 431

1 148 089 ha

Uppföljning av programmen 2007-2013