Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Programmet i siffror

Uppföljning av vad pengarna går till i olika stöd

Statistik för projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet

Åtgärd

Budget, miljoner kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, miljoner kronor

Utbetalade stöd, miljoner kronor

Kompetensutveckling

1 084

380

679

302

Rådgivning

490

119

359

61

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring

2 308

2 228

1 834

1 160

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat

506

515

216

109

Förädlingsstöd

131

231

96

54

Miljöinvesteringar

449

954

204

105

Startstöd

142

427

107

67

Investeringsstöd för jobb på landsbygden

367

503

273

149

Service, infrastruktur och
attraktiv landsbygd

887

1 234

609

321

Bredband

4 249

567

4 126

908

Skogens miljövärden

99

1 443

80

29

Lantrasföreningar

26

64

16

9

Innovationsstöd

436

304

231

53

Samarbete

870

234

456

97

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

1 180

1 224

831

274

Summa

13 224

10 427

10 117

3 699

Jordbrukarstöd inom landsbygdsprogrammet

Statistik för miljöersättningar i landsbygdsprogrammet


Ansökningar om utbetalning av miljöersättningar 2019

Miljöersättningar

Antal ansökningar

Areal, hektar

Betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden, ungefärliga uppgifter (gäller år 2018)

25 100

404 200

Fäbodar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2018)

200

15 300

Restaurering av betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2018)

1 100

5 500

Minskat kväveläckage - fånggröda, programperiod 2014-2020


27 600

Minskat kväveläckage - vårbearbetning, programperiod 2014-2020


22 300

Minskat kväveläckage - fånggröda och vårbearbetning på samma yta, programperiod 2014-2020


46 300

Minskat kväveläckage totalt, programperiod 2014-2020

3 200

96 300

Skyddszoner, programperiod 2014-2020

3 600

11 600

Vallodling, programperiod 2014-2020

8 900

220 500

Skötsel av våtmarker och dammar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2018)

800

3 300

Skötsel av våtmarker och småvatten, programperiod 2000-2006

700

2 200

Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten, programperiod 1996-1999

100

300

Hotade husdjursraser, programperiod 2014-2020

900

Uppgift saknas

Statistik för ersättning för ekologisk produktion

Ansökningar om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion 2019

Ersättningar

Antal ansökningar

Hektar

Ersättning för ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

4 100

148 800

Ersättning för ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

3 900

-

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

900

24 200

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

200

-

Statistik för djurvälfärdsersättningar


Ansökningar om utbetalning av djurvälfärdsersättningar 2019

Djurvälfärdsersättningar, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Djurenheter

Extra djuromsorg för får

2 200

23 000

Extra djuromsorg för suggor

400

55 800

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

2 200

213 000

Statistik för kompensationsstöd

Ansökningar om utbetalning av kompensationsstöd 2019

Kompensationsstöd, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Hektar (ha)

Växtodlingsgröda


328 800

Grovfodergröda


801 000

Extensiv gröda


400

Totalt

24 400

1 130 200

EU finansierar uppföljning av programmen

Fråga oss via webben