Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Programmet i siffror

Uppföljning av vad pengarna går till i olika stöd

Statistik för projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet

Åtgärd

Budget, miljoner kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, miljoner kronor

Utbetalade stöd, miljoner kronor

Kompetensutveckling

1 078

349

626

251

Rådgivning

537

112

329

49

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring

2 314

2 053

1 679

993

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat

506

430

171

86

Förädlingsstöd

124

205

86

46

Miljöinvesteringar

449

845

180

86

Startstöd

136

364

91

56

Investeringsstöd för jobb på landsbygden

368

443

236

125

Service, infrastruktur och
attraktiv landsbygd

877

1 064

523

246

Bredband

4 250

531

3 690

739

Skogens miljövärden

99

1 100

65

22

Lantrasföreningar

21

64

16

9

Innovationsstöd

441

268

184

41

Samarbete

845

202

399

59

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

1 181

1 054

741

197

Summa

13 224

9 084

9 016

3 005

Jordbrukarstöd inom landsbygdsprogrammet

Statistik för miljöersättningar i landsbygdsprogrammet


Ansökningar om utbetalning av miljöersättningar 2017

Miljöersättningar

Antal ansökningar

Areal, hektar

Betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden, ungefärliga uppgifter

24 250

405 000

Fäbodar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

204

15 071

Restaurering av betesmarker och slåtterängar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

1 011

6 691

Minskat kväveläckage - fånggröda, programperiod 2014-2020


26 400

Minskat kväveläckage - vårbearbetning, programperiod 2014-2020


20 145

Minskat kväveläckage - fånggröda och vårbearbetning på samma yta, programperiod 2014-2020


41 946

Minskat kväveläckage totalt, programperiod 2014-2020

3 072

130 438

Minskat kväveläckage, programperiod 2007-2013

149

3 858

Skyddszoner, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

3 477

11 451

Vallodling, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

9 617

233 856

Skötsel av våtmarker och dammar, programperiod 2014-2020 (gäller år 2016)

807

3 605

Skötsel av våtmarker, programperiod 2007-2013

408

1 596

Skötsel av våtmarker och småvatten, programperiod 2000-2006

917

3 377

Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten, programperiod 1996-1999

238

953

Hotade husdjursraser, programperiod 2014-2020 inklusive tidigare åtaganden

846

Uppgift saknas

Statistik för ersättning för ekologisk produktion

Ansökningar om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion, omställning till ekologisk produktion och kretsloppsanpassad produktion 2017

Ersättningar

Antal ansökningar

Hektar

Ersättning för ekologisk produktion, ansökt areal för åtagande, 2015-2017

5 260

386 387

Ersättning för ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

3 674

118 677

Ersättning för ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

3 494

-

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, ansökt areal för åtagande, 2016-2017

1 266

59 822

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, ansökt utbetalning för växtodling

983

23 992

Ersättning för omställning till ekologisk produktion, antal ansökningar med djurhållning

444

-

Miljöersättning för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, areal för åtagande, programperiod 2007-2013

602

25 029

Statistik för djurvälfärdsersättningar


Ansökningar om utbetalning av djurvälfärdsersättningar 2017

Djurvälfärdsersättningar, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Djurenheter

Extra djuromsorg för får

2 182

23 981

Extra djuromsorg för suggor (inklusive några få åtaganden ingångna under tidigare programperiod)

461

56 873

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

2 255

211 648

Statistik för kompensationsstöd

Ansökningar om utbetalning av kompensationsstöd 2017

Kompensationsstöd, programperiod 2014-2020

Antal ansökningar

Hektar (ha)

Växtodlingsgröda


338 483

Grovfodergröda


814 130

Extensiv gröda


448

Totalt

25 667

1 153 062

EU finansierar uppföljning av programmen

Fråga oss via webben