Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Programmet i siffror

Uppföljning av vad pengarna går till i olika stöd

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, tusen kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, tusen kronor

Utbetalade stöd, tusen kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldigheten

10 000

2

6 893

2 679

Investeringar inom fiske

10 000

54

4 895

3 985

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

5 000

0

0

0

Nya tekniska lösningar inom fiske

35 000

10

24 102

2 275

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

10 000

13

7 802

5 855

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

38 000

4

26 912

15 792

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

50 000

14

38 843

3 970

Bevarandeprojekt för skyddade områden

56 223

3

16 980

2 830

System för tilldelning av fiskemöjligheter

10 000

2

7 058

1 419

Diversifiering inom fiske

5 000

6

3 175

150

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

40 000

10

18 614

1 364

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

26 595

1

3 099

2 972

Partnerskap mellan forskare och fiskare

5 000

1

3 978

0

Utveckling av produkter och processer inom fiske

8 000

2

6 483

0

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

22 000

9

17 600

8 590

Innovationsprojekt inom vattenbruk

46 410

10

46 410

14 389

Produktiva investeringar i vattenbruk

19 391

31

18 973

13 766

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

26 000

11

15 555

13 082

Kommunal planering av vattenbruk

15 000

1

307

307

Miljöinvesteringar i vattenbruk

38 199

18

19 797

14 067

Djurs hälsa och välbefinnande

10 000

2

5 273

1 331

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

11 000

5

8 786

975

Datainsamling

309 316

16

189 179

136 369

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

93 690

46

33 646

12 717

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter

194 432

20

125 314

120 088

Bilda producent- eller branschorganisationer

2 000

2

414

389

Produktions- och saluföringsplaner

3 000

26

1 472

780

Saluföringsåtgärder

10 000

29

7 932

2 792

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

54 403

57

53 625

40 491

Skydd av havsmiljön

37 700

3

2 872

560

Öka kunskapen om havsmiljön

24 464

1

12 028

6 339

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 200

117

87 298

32 153

Summa

1 364 023

526

815 315

462 475

Fråga oss via webben