Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Programmet i siffror

Uppföljning av vad pengarna går till i olika stöd

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, tusen kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, tusen kronor

Utbetalade stöd, tusen kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldigheten

10 000

2

6 893

0

Investeringar inom fiske

10 000

52

4 622

2 973

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

5 000

0

0

0

Nya tekniska lösningar inom fiske

35 000

9

23 667

1 131

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

10 000

13

8 663

5 855

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

38 000

4

26 912

10 806

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

50 000

14

38 843

3 404

Bevarandeprojekt för skyddade områden

56 223

3

16 980

2 830

System för tilldelning av fiskemöjligheter

10 000

1

4 132

1 419

Diversifiering inom fiske

5 000

6

3 175

150

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

40 000

9

13 752

1 047

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

26 595

1

3 099

2 452

Partnerskap mellan forskare och fiskare

5 000

1

3 978

0

Utveckling av produkter och processer inom fiske

8 000

2

6 398

0

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

22 000

9

17 600

5 632

Innovationsprojekt inom vattenbruk

46 410

10

46 410

12 467

Produktiva investeringar i vattenbruk

19 391

32

18 998

11 042

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

26 000

11

15 555

12 863

Kommunal planering av vattenbruk

15 000

1

307

0

Miljöinvesteringar i vattenbruk

38 199

18

19 797

10 263

Djurs hälsa och välbefinnande

10 000

2

5 273

0

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

11 000

5

8 786

756

Datainsamling

309 316

14

146 257

135 010

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

93 690

43

32 203

7 980

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter

194 432

20

125 314

120 088

Bilda producent- eller branschorganisationer

2 000

2

414

389

Produktions- och saluföringsplaner

3 000

23

1 320

619

Saluföringsåtgärder

10 000

19

5 831

1 846

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

54 403

58

54 313

40 116

Skydd av havsmiljön

37 700

3

2 872

0

Öka kunskapen om havsmiljön

24 464

1

12 028

0

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 200

100

77 133

25 611

Summa

1 364 023

488

751 524

416 748

Fråga oss via webben