Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Programmet i siffror

Uppföljning av vad pengarna går till i olika stöd

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, tusen kronor

Antal beviljade ansökningar

Beviljade stöd, tusen kronor

Utbetalade stöd, tusen kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldigheten

16 000

2

6 893

0

Investeringar inom fiske

8 000

56

4 655

1 660

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

12 000

0

0

0

Nya tekniska lösningar inom fiske

40 000

9

23 667

750

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

8 884

14

8 884

4 287

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

30 400

3

26 025

10 496

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

40 000

13

34 681

3 341

Bevarandeprojekt för skyddade områden

16 980

3

16 980

1 503

System för tilldelning av fiskemöjligheter

8 000

1

4 132

0

Diversifiering inom fiske

4 000

6

3 525

130

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

32 000

11

15 363

729

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

3 200

1

3 099

2 452

Partnerskap mellan forskare och fiskare

4 000

1

3 978

0

Utveckling av produkter och processer inom fiske

6 400

1

4 669

0

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

17 600

9

17 600

3 123

Innovationsprojekt inom vattenbruk

48 000

10

46 410

3 566

Produktiva investeringar i vattenbruk

20 000

32

18 998

9 245

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

16 000

12

15 823

8 992

Kommunal planering av vattenbruk

12 000

1

307

0

Miljöinvesteringar i vattenbruk

20 000

18

19 797

7 003

Djurs hälsa och välbefinnande

8 000

2

5 273

0

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

8 800

5

8 786

435

Datainsamling

229 988

14

146 257

46 728

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

80 000

37

28 502

6 600

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter

166 022

20

125 314

41 775

Bilda producent- eller branschorganisationer

4 000

2

414

389

Produktions- och saluföringsplaner

8 000

22

1 280

557

Saluföringsåtgärder

8 000

19

5 831

1 216

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

54 400

58

54 313

38 863

Skydd av havsmiljön

37 700

3

2 872

0

Öka kunskapen om havsmiljön

12 028

1

12 028

0

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 000

91

69 923

18 445

Summa

1 118 402

477

736 279

212 285

Fråga oss via webben