Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Hur går det för programmen?

Jordbruksverket ansvarar för landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Som en del i detta ansvar ingår uppföljning och utvärdering av programmen. Syftet är att förse förvaltningar och alla som är intresserade med information om programmens genomförande, resultat och effekter.
Arbetet med uppföljning och utvärdering finansieras av de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Gräs. Foto: smalandsbilder.se

Foto: symbolbilder.se

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Programmen och pengarna

Kontakt

Fråga oss via webben