Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Havs- och fiskeriprogrammet 2014‑2020

Så här är programmet uppbyggt

Programmet styr mot tydliga mål

Rangordning av ansökningar med urvalskriterier

Schabloner förenklar redovisningen av utgifter

Sex områden är prioriterade i havs- och fiskeriprogrammet

Uppföljning och utvärdering av programmen

Årsrapport för havs- och fiskeriprogrammet

Beviljade stöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Kommunikationsstrategi

Landsbygdsnätverket

Fråga oss via webben