Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism – årsrapport 2016

I årsrapporten får du en inblick i hur olika organisationer och myndigheter arbetar för att utveckla fritidsfiske och fisketurism i Sverige. En rad goda exempel på insatser som genomförts under 2016 presenteras i rapporten. Du får också kunskap om vad olika myndigheter och organisationer arbetar med och hur deras arbete bidrar till att nå målen i den nationella fritidsfiskestrategin, Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020länk till annan webbplats. Årsrapporten för 2016 är den tredje i en planerad serie som sträcker sig till år 2020.