Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533
Fiskare i båt
Foto: Daniel Rydberg

Strategi för fritidsfiske och fisketurism ska ge jobb, livskvalitet och attraktiv landsbygd

Fritidsfisket har rekreativa, sociala och hälsofrämjande värden för såväl den enskilde individen som för samhället i stort. Dessutom innebär fisketurismen en potential för småföretagande och landsbygdsutveckling. För att värna och förädla dessa värden har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en gemensam strategi.

Visionen

Strategins mål

Så jobbar vi med att främja fiske

Vi har bidragit i arbetet med strategin

Fråga oss via webben