Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Signalkräftan på EU-lista över invasiva arter

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Vad innebär det att signalkräftan är listad på EU:s förteckning?

Får jag fiska signalkräfta?

Får jag sälja och transportera levande signalkräftor?

Får jag importera levande signalkräfta?

Får jag odla signalkräfta?

Får jag sätta ut signalkräftor (förstärkningsutsättning) i naturen?

Om kräftor och kräftpest

Fråga oss via webben