Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Hållbar djurproduktion

Viktigt att hålla smittor borta från djuren

Förebyggande arbete ger friska djur

Djuren skyddas av lagar

Antibiotikaresistenta bakterier – ett globalt hot

Förbrukning av antibiotika mätt som mg/PKU, i Sverige och genomsnittet av EU/EEA. PKU står för populationskorrektionsenhet och motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land uttryckt i kilo.

Fråga oss via webben