Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Hållbar djurproduktion

Viktigt att hålla smittor borta från djuren

Förebyggande arbete ger friska djur

Djuren skyddas av lagar

Antibiotikaresistenta bakterier – ett globalt hot

Förbrukning av antibiotika mätt som mg/PKU, i Sverige och genomsnittet av EU/EEA. PKU står för populationskorrektionsenhet och motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land uttryckt i kilo.


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben