Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Om du ska handla med eller tillverka mineralgödsel och kalk

Högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel


Det är förbjudet att sälja eller överlåta gödselmedel som innehåller mer än 100 gram kadmium per ton fosfor. Du får mer information om kadmiuminnehåll av Kemikalieinspektionen. Länken till kemikalieinspektionen hittar du till höger.

Anmäla till produktregistret


Mineraliska gödselmedel och kalk som du tillverkar eller för in till Sverige ska vara registrerade i produktregistret. I vissa fall finns även krav på kemikalieavgift, klassificering och märkning samt säkerhetsdatablad. Mer information ges av Kemikalieinspektionen som ansvarar för produktregistret.

Tillverka eller importera EU-gödselmedel


Gödselmedel som marknadsförs som EU-gödselmedel (EG-gödselmedel) ska hålla viss kvalitet, bland annat ska halterna av vissa ämnen kontrolleras av godkända laboratorier. Du som tillverkar eller importerar mer än 100 kg EU-gödselmedel per år för vidare försäljning, ska anmäla din verksamhet till Jordbruksverket. Anmälan ska göras på en särskild blankett som du hittar till höger. Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 30 dagar efter att verksamheten påbörjats.
Fråga oss via webben