Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Övriga djurprodukter

Djurprodukter kan vara animaliska biprodukter som till exempel slaktbiprodukter, organiska gödningsmedel,  hudar- och skinn och jakttroféer. Produkterna kan i vissa fall utgöra smittrisk och i många fall krävs fullständig spårbarhet. Det finns mycket att tänka på när man hanterar dessa produkter.

Kontakt

Fråga oss via webben