Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Marknaden för nötkött

Svensk marknadsbalans för nötkött i Sverige, vara med ben, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2009

139,8

110,5

20,5

229,9

60,8

24,7

2010

137,8

120,4

20,2

237,9

57,9

25,4

2011

137,9

126,6

19,7

244,8

56,3

25,9

2012

125,3

133,3

15,2

243,4

51,5

25,6

2013

125,9

136,9

15,1

247,7

50,8

25,8

2014

131,6

135,6

15,9

251,3

52,4

25,9

2015

133,1

139,4

18,5

254,0

52,6

25,8

2016

131,3

141,8

18,8

254,3

51,6

25,6

2017

132,1

135,2

20,0

247,3

53,4

24,6

2018

136,9

126,1

18,9

244,1

56,1

24,0

2018 jämfört med 2017

+3,6%

-6,7%

-5,5%

-1,3%

+5,0%

-2,4%

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben