Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Marknaden för mjölk och mejeriprodukter

Marknadsbalans mejeriprodukter i Sverige, 1 000 ton mjölk om inget annat anges

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbrukningen i procent

Förbrukning kg/person

2009

2 933

1 356

982,2

3 307

88,7

355,6

2010

2 862

1 542

674,0

3 730

76,7

397,7

2011

2 850

1 416

594,5

3 671

77,6

388,5

2012

2 861

1 567

688,7

3 739

76,5

392,8

2013

2 868

1 657

849,6

3 676

78,0

382,8

2014

2 931

1 716

856,5

3 791

77,3

390,8

2015

2 933

1 744

870,5

3 807

77,1

388,3

2016

2 862

1 763

785,5

3 840

74,5

386,8

2017

2 817

1 768

776,5

3 808

74,0

378,3

2018

2 760

1 833

767,1

3 826

72,1

375,9

2018 jämfört med 2017

-2,0%

+3,7%

-1,3%

+0,5%

-2,6%

-0,6%

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben