Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Marknaden för mjölk och mejeriprodukter

Mjölkproduktion är en viktig näringsgren inom svenskt jordbruk

Marknadsbalans mejeriprodukter i Sverige, 1 000 ton mjölk om inget annat anges

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbrukningen

Förbrukning kg/person

2007

3 111

1 023

912,7

3 222

96,6%

352,2

2008

3 188

1 141

924,3

3 404

93,6%

369,3

2009

3 172

1 356

982,2

3 545

89,5%

381,3

2010

2 984

1 542

674,0

3 852

77,5%

410,7

2011

2 932

1 416

594,5

3 753

78,1%

397,2

2012

2 969

1 567

688,7

3 847

77,2%

404,2

2013

2 900

1 657

849,6

3 707

78,2%

386,1

2014

2015

2016

Svensk produktion och konsumtion i förändring

Utveckling mejeriproduktion

Sverige handlar mer med mejeriprodukter än tidigare

Svensk import mejeriproduktion

Källa:SCB

Svensk export mejeriprodukter

Källa:SCB

EU:s marknad för mjölk och mejeriprodukter

EU exporterar mycket mejeriprodukter

EU och Nya Zeeland är störst på världsmarknaden

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben