Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Marknaden för mjölk och mejeriprodukter

Mjölkproduktion är en viktig näringsgren inom svenskt jordbruk

Marknadsbalans mejeriprodukter i Sverige, 1 000 ton mjölk om inget annat anges

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbrukningen i procent

Förbrukning kg/person

2008

3 188

1 141

924,3

3 204

93,2

347,5

2009

3 172

1 356

982,2

3 307

88,7

355,6

2010

2 984

1 542

674,0

3 730

76,7

397,7

2011

2 932

1 416

594,5

3 671

77,6

388,5

2012

2 932

1 567

688,7

3 739

76,5

392,8

2013

2 900

1 657

849,6

3 676

78,0

382,8

2014

2015

2016

2017

Svensk produktion och konsumtion i förändring

Utveckling mejeriproduktion

Sverige handlar mer med mejeriprodukter än tidigare

EU:s marknad för mjölk och mejeriprodukter

EU exporterar mycket mejeriprodukter

EU och Nya Zeeland är störst på världsmarknaden

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben