Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Marknaden för matfågel

Svensk marknadsbalans för fågelkött i Sverige, 1 000 ton slaktad vikt

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2009

113,5

60,2

10,9

162,8

69,7

17,5

2010

121,7

64,5

13,9

172,3

70,6

18,4

2011

121,3

69,2

13,4

177,0

68,5

18,7

2012

117,3

78,3

14,8

180,7

64,9

19,0

2013

125,7

82,8

13,9

194,6

64,6

20,3

2014

134,8

89,3

17,0

207,1

65,1

21,4

2015

145,9

91,2

17,5

219,5

66,5

22,4

2016

158,0

96,7

20,0

234,6

67,3

23,6

2017

159,0

96,1

21,2

233,9

68,0

23,2

2018

156,7

92,5

24,3

225,0

69,7

22,1

2018 jämfört med 2017

-1,5%

-3,8%

+14,5%

-3,9%

+2,5%

-5,0%

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben