Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Marknaden för matfågel

Den svenska marknaden för matfågel fortsatte att växa 2016

Svensk marknadsbalans för fågelkött i Sverige, vara med ben, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2007

113,3

152,7

74,2

2008

115,5

166,8

69,2

2009

113,5

162,8

69,7

2010

121,7

172,3

70,6

2011

121,3

177,0

68,5

2012

117,3

180,7

64,9

2013

125,7

194,6

64,6

2014

134,8

207,1

65,1

2015

145,9

219,5

66,5

2016

158,0

234,6

67,3

Förbrukningen av kyckling når ny rekordnivå varje år

Importen kommer huvudsakligen från Danmark

EU:s marknad för matfågel

EU är nettoexportör av fågelkött

Brasilien och USA är de största exportörerna på världsmarknaden

Vill du veta mer?