Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Marknaden för matfågel

Den svenska marknaden för matfågel fortsatte att växa 2017

Svensk marknadsbalans för fågelkött i Sverige, 1 000 ton slaktad vikt

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2008

115,5

62,8

11,5

166,8

69,2

18,1

2009

113,5

60,2

10,9

162,8

69,7

17,5

2010

121,7

64,5

13,9

172,3

70,6

18,4

2011

121,3

69,2

13,4

177,0

68,5

18,7

2012

117,3

78,3

14,8

180,7

64,9

19,0

2013

125,7

82,8

13,9

194,6

64,6

20,3

2014

134,8

89,3

17,0

207,1

65,1

21,4

2015

145,9

91,2

17,5

219,5

66,5

22,4

2016

158,0

96,7

20,0

234,6

67,3

23,6

2017

159,0

96,1

21,2

233,9

68,0

23,2

Förbrukningen av kyckling minskade något 2017

Importen kommer huvudsakligen från Danmark

EU:s marknad för matfågel

EU är nettoexportör av fågelkött

Brasilien och USA exporterar mest på världsmarknaden

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben