Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Marknaden för får- och lammkött

‌Svensk marknadsbalans för får- och lammkött i Sverige,
ton slaktad vikt

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbrukningen i procent

Förbrukning kg/person

2009

5 063

9 768

246

14 585

34,7

1,57

2010

4 993

8 205

226

12 972

38,5

1,38

2011

5 068

9 367

202

14 233

35,6

1,51

2012

5 030

9 897

196

14 731

34,1

1,55

2013

4 890

10 721

204

15 406

31,7

1,60

2014

5 090

11 532

370

16 255

31,3

1,68

2015

5 120

12 171

525

16 766

30,5

1,71

2016

5 040

13 282

297

18 003

28,0

1,82

2017

5 260

13 681

243

18 698

28,1

1,86

2018

5 600

13 087

197

18 490

30,3

1,82

2018 jämfört med 2017

+6,5%

-4,3%

-19,1%

-1,1%

+7,7%

-2,2%

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben