Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Marknaden för griskött

Produktionen av svenskt griskött ökade 2017

Svensk marknadsbalans för griskött i Sverige, 1 000 ton slaktad vikt

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Förbrukningen sjunker men en växande andel är svenskt griskött

Importen av griskött fortsatte att minska under 2017

EU:s marknad för griskött

EU är världens största exportör av griskött

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben