Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Marknaden för griskött

Produktionen av svenskt griskött ökade 2017

Svensk marknadsbalans för griskött i Sverige, 1 000 ton slaktad vikt

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2008

270,7

113,7

50,2

334,2

81,0

36,2

2009

260,7

110,6

36,2

335,1

77,8

36,0

2010

263,5

121,1

37,8

346,8

76,0

37,0

2011

256,1

125,5

29,6

352,0

72,7

37,3

2012

233,0

134,8

26,1

341,7

68,2

35,9

2013

234,6

142,5

25,9

351,2

66,8

36,6

2014

236,5

132,7

29,0

340,2

69,5

35,1

2015

233,5

127,7

26,6

334,5

69,8

34,1

2016

232,8

124,9

25,5

332,1

70,1

33,5

2017

240,7

116,3

28,1

328,9

73,2

32,7

Förbrukningen sjunker men en växande andel är svenskt griskött

Importen av griskött fortsatte att minska under 2017

EU:s marknad för griskött

EU är världens största exportör av griskött

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben