Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Marknaden för ägg

Svensk äggproduktion har ökat kraftigt de senaste två åren

Svensk marknadsbalans ägg i Sverige, motsvarande hela ägg, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2007

95,4

11,9

85,3

2008

102,5

115,4

88,8

2009

104,5

120,7

86,6

2010

111,3

125,1

89,0

2011

116,1

126,0

92,1

2012

122,2

134,2

91,1

2013

129,2

137,9

93,7

2014

2015

2016

Förbrukningen av ägg ökar

Sverige handlar mest med EU-länder

EU:s marknad för ägg

Betydande aktörer på världsmarknaden för ägg

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben