Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Import av växter och utsäde

Vad räknas som växter?

Vad räknas som växter för plantering?

En del växter får du inte ta in i EU

Växter som importeras ska ha ett sundhetscertifikat

Vad är sundhetscertifikat?

Så skaffar du sundhetscertifikat för import till EU

Du ska göra en importanmälan för växter och växtprodukter med sundhetscertifikat

Ibland behövs växtpass för vidare förflyttning inom EU

Du kan söka dispens för vetenskapligt ändamål

Du måste söka importtillstånd för vissa skadegörare

Import av matpotatis

Import av utsädespotatis

Import av hampa

Import av frukt- och bärväxter

Import av fröutsäde

Det finns regler för att skydda hotade arter

E-tjänster

Mer information

Blanketter

Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben